به علی گفت مادرش روزی ...

علی کوچیکه
 علی بونه گیر
 نصف شب از خواب پرید
 چشماشو هی مالید با دس
 سه چار تا خمیازه کشید
 پا شد نشس
 چی دیده بود ؟
 چی دیده بود ؟
 خواب یه ماهی دیده بود
 یه ماهی انگار که یه کپه دو زاری
 انگار که یه طاقه حریر
 با حاشیه منجوق کاری
 انگار که رو برگ گل لال عباسی
 خامه دوزیش کرده بودن
 قایم موشک بازی می کردن تو چشاش
 دو تا نگین گرد صاف
 الماسی
 همچی یواش
 همچی یواش
 خودشو رو آب دراز می کرد
 که بادبزن فرنگیاش
 صورت آبو ناز می کرد
 بوی تنش بوی کتابچه های نو
 بوی یه صفر گنده و پهلوش یه دو
 بوی شبای عید و آشپزخونه و نذری پزون
 شمردن ستاره ها تو رختخواب رو پشت بون
 ریختن بارون رو آجر فرش حیاط
 بوی لواشک بوی شوکولات
 انگار تو آب گوهر شب چراغ می رفت
 انگار که دختر کوچیکه شاپریون
 تو یه کجاوه بلور
 به سیر باغ و راغ می رفت
 دور و ورش گل ریزون
 بالای سرش نور بارون
 شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه
 شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه
 شاید که یه
 خیال تند سرسری بود ماهیه
 هر چی که بود
 هر کی که بود
 علی کوچیکه
 محو تماشاش شده بود
 واله و شیداش شده بود
 همچی که دس برد که به اون
 رنگ روون
 نور جوون
 نقره نشون
 دس بزنه
 برق زد و بارون زد و آب سیا شد
 شیکم زمین زیر تن ماهی وا شد
 دسه
 گلا دور شدن و دود شدن
 شمشای نور سوختن و نابود شدن
 باز مث هر شب رو سر علی کوچیکه
 دسمال آسمون پر از گلابی
 نه چشمه ای نه ماهیی نه خوابی
 با د توی بادگیرا نفس نفس می زد
 زلفای بید و میکشید
 از روی لنگای دراز گل آغا
 چادر نماز کودریشو پس می زد
 رو بندرخت
 پیرهن زیرا و عرق گیرا
 میکشیدن به تن همدیگهو حالی بحالی میشدن
 انگار که از فکرای بد
 هی پر و خالی میشدن
 سیرسیرکا
 سازار و کوک کرده بودن و ساز می زدن
 همچی که باد آروم می شد
 قورباغه ها ز ته باغچه زیر آواز می زدن
 شب مث هر شب بود و چن شب پیش و شبهای دیگه
 آمو
 علی
 تو نخ یه دنیای دیگه
 علی کوچیکه
 سحر شده بود
 نقره نابش رو میخواس
 ماهی خواابش رو می خواس
 راه آب بود و قر قر آب
 علی کوچیکه و حوض پر آب
 علی کوچیکه
 علی کوچیکه
 نکنه تو جات وول بخوری
 حرفای ننه قمر خانم
 یادت بره گول بخوری
 تو خواب اگه
 ماهی دیدی خیر باشه
 خواب کجا حوض پر از آب کجا
 کاری نکنی که اسمتو
 توی کتابا بنویسن
 سیا کنن طلسمتو
 آب مث خواب نیس که آدم
 از این سرش فرو بره
 از اون سرش بیرون بیاد
 تو چار راهاش وقت خطر
 صدای سوت سوتک پاسبون بیاد
 شکر خدا پات رو زمین محکمه
 کور و
 کچل نیسی علی سلامتی چی چیت کمه؟
 می تونی بری شابدوالعظیم
 ماشین دودی سوار بشی
 قد بکشی خال بکوبی
 جاهل پامنار بشی
 حیفه آدم این همه چیزای قشنگو نبینه
 الا کلنگ سوار نشه
 شهر فرنگو نبینه
 فصل حالا فصل گوجه و سیب و خیار بستنیس
 چن روز دیگه تو تکیه سینه
 زنیس
 ای علی ای علی دیوونه
 تخت فنری بهتره یا تخته مرده شور خونه ؟
 گیرم تو هم خود تو به آب شور زدی
 رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی
 ماهی چیه ؟ ماهی که ایمون نمیشه نون نمیشه
 اون یه وجب پوست تنش واسه فاطی تنبون نمیشه
 دس که به ماهی بزنی از سرتا پات بو میگریه
 بوت تو دماغا می پیچه
 دنیا ازت رو میگیره
 بگیر بخواب بگیر بخواب
 که کار باطل نکنی
 با فکرای صد تا یه غاز
 حل مسائل نکنی
 سر تو بذار رو ناز بالش بذار بهم بیاد چشت
 قاچ زین و محکم چنگ بزن که اسب سواری پیشکشت
 حوصله آب دیگه داشت سر میرفت
 خودشو می ریخت تو
 پاشوره در می رفت
 انگار می خواس تو تاریکی
 داد بکشه آهای زکی !
 این حرفا حرف اون کسونیس که اگه
 یه بار تو عمرشون زد و یه خواب دیدن
 خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلوکباب دیدن
 ماهی چیکار به کار یه خیک شیکم تغار داره
 ماهی که سهله سگشم
 از این تغارا عار داره
 ماهی تو آب
 می چرخه و ستاره دست چین میکنه
 اونوخ به خواب هر کی رفت
 خوابشو از ستاره سنگین میکنه
 می برتش می برتش
 از توی این دنیای دلمرده ی چاردیواریا
 نق نق نحس ساعتا خستگیا بیکاریا
 دنیای آش رشته و وراجی و شلختگی
 درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگی
 دنیای بشکن زدن و
 لوس بازی
 عروس دوماد بازی و ناموس بازی
 دنیای هی خیابونا رو الکی گز کردن
 از عربی خوندن یه لچک بسر حظ کردن
 دنیای صبح سحرا
 تو توپخونه
 تماشای دار زدن
 نصف شبا
 رو قصه آقابالاخان زار زدن
 دنیایی که هر وخت خداش
 تو کوچه هاش پا میذاره
 یه دسه خاله
 خانباجی از عقب سرش
 یه دسه قداره کش از جلوش میاد
 دنیایی که هر جا میری
 صدای رادیوش میاد
 میبرتش میبرتش از توی این همبونه کرم و کثافت و مرض
 به آبیای پاک و صاف آسمون میبرتش
 به سادگی کهکشوی می برتش
 آب از سر یه شاپرک گذشته بود و داشت حالا فروش میداد
 علی
 کوچیکه
 نشسته بود کنار حوض
 حرفای آبو گوش میداد
 انگار که از اون ته ته ها
 از پشت گلکاری نورا یه کسی صداش می زد
 آه میکشید
 دس عرق کرده و سردش رو یواش به پاش می زد
 انگار میگفت یک دو سه
 نپریدی ؟ هه هه هه
 من توی اون تاریکیای ته آبم بخدا
 حرفمو باور کن علی
 ماهی خوابم بخدا
 دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن
 پرده های مرواری رو
 این رو و آن رو بکنن
 به نوکران با وفام سپردم
 کجاوه بلورمم آوردم
 سه چار تا منزل که از اینجا دور بشیم
 به سبزه زارای همیشه سبز دریا می رسیم
 به گله های کف که چوپون ندارن
 به دالونای
 نور که پایون ندارن
 به قصرای صدف که پایون ندارن
 یادت باشه از سر راه
 هفت هشت تا دونه مرواری
 جمع کنی که بعد باهاشون تو بیکاری
 یه قل دو قل بازی کنیم
 ای علی من بچه دریام نفسم پاکه علی
 دریا همونجاس که همونجا آخر خاکه علی
 هر کی که دریا رو به عمرش ندیده
 اززندگیش چی فهمیده ؟
 خسته شدم حالم بهم خورد از این بوی لجن
 انقده پا به پا نکن که دو تایی
 تا خرخره فرو بریم توی لجن
 بپر بیا وگرنه ای علی کوچیکه
 مجبور میشم بهت بگم نه تو نه من
 آب یهو بالا اومد و هلفی کرد و تو کشید
 انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید
 دایره
 های نقره ای
 توی خودشون
 چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن
 موجا کشاله کردن و از سر نو
 به زنجیرای ته حوض بسته شدن
 قل قل قل تالاپ تالاپ
 قل قل قل تالاپ تالاپ
 چرخ می زدن رو سطح آب
 تو تاریکی چن تا حباب
 علی کجاس ؟
 تو باغچه
 چی میچینه ؟
 آلوچه
 آلوچه
 باغ بالا
 جرات داری ؟ بسم الله

/ 80 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جواد

اگه بازدیدت کمه ... اگه آنلاین هات کمه ... اگه رتبه الکسات زیر 2000 نیست ... اگه میخای جزو محبوب ترین وبلاگ ها باشه وبلاگت ... کاملا رایگان همه این کارا در آی پی رنک انجام میشه ... کافیه فقط بیای ثبت نام کنی و کسب امتیاز کنی (کاملا رایگان). با هر 1 ساعت فعالیت میتونی 600 بازدید واسه وبلاگت داشه باشی ... اگه سطح کاربریتو ارتقا بدی میتونی 2.5 الی 5 برابر بازدیدتو زیاد کنی ... اگرم وقت امتیاز کسب کردن نداری ، میتونی امتیاز بخری ( خیلی خیلی ارزونه تعرفه ها) ---------- اگه هم دنبال کسب درآمد مطمئن هستی میتونی توی آی پی رنک کاملا رایگان کسب درامد کنی (فکرشو بکن !!!) **************************** آی پی رنک ، بزرگترین و محبوب ترین سامانه افزایش بازدید در ایران . آی پی رنک در سایت ساماندهی ایران ثبت شده و کاملا قانونی فعالیت مینماید. آدرس سایت آی پی رنک :http://iprank.ir لینکدونی آی پی رنک : http://iprank.ir/links فروشگاه آی پی رنک : http://cnshop.ir //////////////////////////////////////////// مدیریت آی پی رنک : جواد حسینی بهلولی //////////////////////////////////////////// منتظرت هستم دوست گرامی ...

خرید ، فروش ، سفارش، اینترنتی

سلااااااام وبلا خوبی دارید در صورتی که مایل به تبادل لینک هستید ، ما رو لینک کنید و اطلاع بدید تا منم لینکتون کنم خرید ، فروش ، سفارش، اینترنتی http://www.teh-shop.ir

هم میهن

۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝ ۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝ هم میهن ارجمند! درود فراوان! با هدف توانمند سازی فرهنگ ملی و پاسداری از یکپارچگی ایران کهن "وب بر شاخسار سخن " هر ماه دو یادداشت ملی – میهنی را به هموطنان عزیز پیشکش می کند. خواهشمنداست ضمن مطالعه، آن را به ده نفر از هم میهنان ارسال نمایید. آدرس ها: http://payam-ghanoun.ir/ http://payam-chanoun.blogfa.com/ [گل] ۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝ ۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝

asalllllllllllllll

بسلام از وبلاگتون خوشم اومد خوشحال میشم شما هم به سایت من سر بزنید امیدوارم تشریف بیارید خوشحال میشم بازم به وبلاگتون سر میزنم خوشم اومد از وبلاگتون تا بازدید بعدی خدانگهدار موفق باشید ♥

http://portal.inHost.ir/aff.php?aff=112551آیا از محدودیت‌های امکانات وبلاگ خسته شده‌اید؟! آیا به دنبال پر رنگ کردن حضور خود در اینترنت هستید؟! هم‌اکنون وبلاگ خود را به یک وب‌سایت اینترنتی ارتقا دهید!

نسیم

سلام. خوبین؟ مدتی ست من ویلاگ و نوشته های زیبای شما را دنیال می کنم. از انجایی که دیدم در زمینه ی کتابخونی صاحب نظر هستید می خواستم ببینم نظرتون راجع به کتاب موخوره نوشته ی راضیه مهدی زاده چیه؟ من در سفری که اخیرا به ایران داشتم، کتاب را از نشر کتاب کوله پشتی(انقلاب- اول کارگر جنوبی-کوچه ی مهدی زاده- پلاک7) تهیه کردم که به نظرم سبک جدیدی داشت و در سبک داستان های مینی مال مطرح شده است.اما دوست دارم نظر ایرانیان کتابخوان را بدانم. نکته ی دیگر این که به من اطلاع دادند با شماره تلفن021-66594810 به تمام ایران سفارش پستی این کتاب انجام می شود. آیا این امکان هم اکنون در ایران هست؟- به این دلیل که من سال هاست در کشور نیستم می پرسم. به هرحال دوست داشتم نظر تخصصی شما رو هم بدونم.

لیلا

بسیار زیبا بود...[گل]

سينا

با سلام و درود، رمان "راز باغ اقدسيه" با ژانر وحشت، اثر جدید مير حسن محمودپور در سايت الكترونيكي كتاب راه منتشر گرديد. نویسنده آثار جنایی، به دنبال "خبرچین معرکه گیر" اين بار رمان "راز باغ اقدسیه" را منتشر نمود. رماني به شدت مخوف، جذاب و مهيج با قلمي شيوا. رماني كه از خواندن آن در شب بايستي غفلت كرد. در رمان هولناك و تکان دهنده "راز باغ اقدسیه" اسرار مرموزش را بخوانيد و به جنایت شگرف آن پي ببريد. رماني بس شگرف كه دم به دم رازهای نهفته‌اش بر ملا مي‌گردد.